Welkom op de website van MK-TECH.

 

MK-TECH is gespecialiseerd in horizontaal gestuurde boringen, de oprichter Mustafa Karsikaya en zijn personeel zijn reeds tientallen jaren actief in het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen. Dit is een techniek die reeds geruime tijd wordt toegepast voor het leggen van allerhande nutsleidingen, het grote voordeel hiervan is dat in allerlei situaties de hinder voor het verkeer, omwonenden, enzovoort tot een minimum kan worden herleid. Er moeten geen kruispunten worden afgesloten, geen wegomleggingen, ....

Één van onze grote troeven is dat wij door onze verschillende ploegen heel snel de gevraagde werken voor U kunnen uitvoeren aan zeer concurrentiële prijzen.

Bij ons kunt U terecht voor het probleemloos uitvoeren van al uw gestuurde boringen.

Vanaf het eerste werfbezoek wordt samen met de opdrachtgever gekeken naar de beste oplossing voor de gestuurde boring, zodat die met de beste zorg en een minimum aan last voor de omwonenden kan worden uitgevoerd.

Daarna wordt er onmiddellijk door ons een planaanvraag gedaan voor het lokaliseren van alle nutsleidingen zodat wij vooraf een studie kunnen maken over het traject dat zal gevolgd worden tijdens de pilootboring.

Voor boringen van Belgacom maken wij ook zelf het nodige voorbereidend boordossier op voor U, ook tijdens de uitvoering van werken voor Belgacom hebben wij steeds gecertificeerde personen op de werf.

Vooraleer de werken van start gaan wordt er door ons ook de nodige signalisatie geplaatst.

Dan worden de intredeput en uittredeput gemaakt met uiterste voorzichtigheid voor de aanwezige leidingen, wanneer de machine geplaatst is kan men starten met de pilootboring, in de boorkop is er een zender aanwezig die met behulp van een meetapparaat gevolgd wordt tijdens de pilootboring, de persoon die de boring volgt geeft hierbij nauwgezette instructies aan de boormeester die de machine bediend, wanneer de pilootboring klaar is wordt de boorkop eraf gehaald en wordt er een ruimer geplaatst die nu het gat waarin de buizen zullen komen zal voorruimen, wanneer dit proces voltooid is worden de buis of buizen bevestigd aan de ruimer en kan worden begonnen met het intrekken van de buizen, achteraf worden de boorputten leeggemaakt en naar uw wensen terug voorlopig afgedicht of afgespannen. Alles wordt met de grootste zorg uitgevoerd en proper achtergelaten, dit is nog één van onze grote troeven.

Ook de buizen worden door ons geleverd en gelast door onze mensen.

Indien U nog vragen heeft of met ons in contact wilt komen kunt U terecht op onze contactpagina